Kontakt Personer i Velforeningen

 

Jeanette Pedersen Tlf 91838388 jea009@hotmail.com

 

Bjørn Leikvik Tlf 90757977 bleikvik@online.no

 

Einar Brendeløkken Tlf 97016220 ebrendel@online.no

 

Ketil Paulsen Tlf 47338680 ket-pau@online.no

 

Roy Arne Brendeløkken Tlf 91714624 roybrende@hotmail.com